Over RESOC Westhoek

Missie

In RESOC Westhoek zetelen vertegenwoordigers van sociale partners, streekpolitici en deskundigen van het Westhoekoverleg, POM West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen en VDAB.

RESOC Westhoek is ‘spreekbuis’, ‘belangenverdediger’ en ‘bruggenbouwer’ en hecht als organisatie veel belang aan een vooruitstrevend en positief streekimago

Het Streekpact is de leidraad voor de realisaties en betrachtingen van RESOC Westhoek en partners.

RESOC Westhoek wil:
 • een platform aanbieden voor ontmoeting, advies en overleg
 • informeren, communiceren en sensibiliseren m.b.t. de sociaaleconomische situatie van de Westhoek
 • projectvorming en -uitvoering in de Westhoek faciliteren en ondersteunen
 • meewerken aan vertegenwoordiging in diverse fora en initiatieven
 • actief deelnemen aan de streekwerking van het Streekhuis Westhoek
 • inzetten op regionale netwerkvorming

Activiteiten

Bekijk het jaarprogramma 2016

Uit het jaarprogramma 2015:
Het aanpakken van de zes prioriteiten van het Streekpact via de samenwerking met de trekkers en hun partners:

 • de hoogdringendheid van een betere mobiliteit en ontsluiting (zie Werkgroep Spoor en overzicht mobiliteit)
 • naar een actiever en gebiedsdekkend tewerkstellingsbeleid
 • werken in de Westhoek: voor elk wat wils
 • campus Westhoek: onderwijs en opleiding cruciaal (zie Werkgroep Onderwijs)
 • de drie speerpuntsectoren halen investeringen en kennis naar de regio
 • krachtdadige lokale overheden als democratische basis voor een hedendaagse Westhoek
Opvolging van belangrijke actuele thema's:
 • opvolging Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in het kader van het relanceplan van de Vlaamse Overheid (zie Werkgroep BRV Westhoek)
 • uitwerking van het Westhoek Business District
 • uitwerking van een regiomarketingstrategie en campagne (zie Regiomarketing Westhoek)

In de kijker

Contact

Sigrid Verhaeghe

Sigrid Verhaeghe

Leidinggevend stafmedewerker

0494 53 54 78

Johan Halsberghe

Johan Halsberghe

Stafmedewerker

0495 58 75 71

Dorine Sioen

Dorine Sioen

Secretariaat

051 51 93 56

Stéphanie Thybaert

Stéphanie Thybaert

Stafmedewerker

*